• Thứ Hai, 24/06/2019
  • Hotline: 0988.xxxxxx
  • Email: contact@hungyen24h.net
  • Quảng cáo: ads@hungyen24h.net
  • youtube
  • facebook

Hưng Yên: 100% cán bộ quản lý, giáo viên đều đạt chuẩn

Toàn tỉnh hiện có gần 15 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. 

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Cụ thể, về chất lượng, 100% cán bộ quản lý các cấp học đạt chuẩn về phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ sư phạm; năng lực quản lý nhà trường và có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng về chuẩn nghề nghiệp theo các lĩnh vực: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức chuyên môn; kỹ năng sư phạm, chú trọng phát triển năng lực thực hành. 

Về trình độ chuyên môn, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn. Trong đó, cấp học mầm non 64,8% số cán bộ, giáo viên đạt trên chuẩn, cấp tiểu học là 91,4%, trung học cơ sở đạt  57,7% và trung học phổ thông đạt 14,7%.

create

Đào Doan / baohungyen.vn