Văn Lâm (Hưng Yên): Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018

  Ngày 14/12, HĐND huyện Văn Lâm khóa XIX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 4 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đề ra mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tới dự có ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

  Loading...

  Năm 2017, kinh tế - xã hội của huyện Văn Lâm tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách ước đạt gần 1.513 tỷ đồng. Đến nay, huyện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng; công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,29%. 

  Năm 2018, huyện Văn Lâm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung thực hiện các khâu đột phá về cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,25%.

  Đồng thời huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi…; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Phấn đấu cuối năm 2018 Văn Lâm được công nhận là huyện nông thôn mới.

  Các đại biểu của tỉnh với đại biểu HĐND huyện Văn Lâm tại kỳ họp

  Các đại biểu của tỉnh với đại biểu HĐND huyện Văn Lâm tại kỳ họp

  Các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận bàn giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

  Ngày 15/12, kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện Văn Lâm tiếp tục diễn ra với phần trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; các cơ quan hữu quan trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp; tiến hành một số nội dung quan trọng khác và bế mạc kỳ họp.

  create

  PV / baohungyen.vn

  Loading...
  Loading...