Lai Châu: Xử phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm

  Hôm nay (23/2), UBND huyện Tân Uyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Y tế đối với 1 trường hợp khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân.

  Cụ thể, ông Hoàng Đình Thưởng, sinh năm 1978, là viên chức của Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, nơi ở hiện tại thuộc thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Ông Hoàng Đình Thưởng đi từ Hải Dương về đã khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân.

  Căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, ngày 23/2/2021 UBND huyện Tân Uyên đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Y tế đối với ông Hoàng Đình Thưởng với số tiền là 10 triệu đồng. 

  Ông Hoàng Đình Thưởng phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện Tân Uyên trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

  create

  Bích Đông / laichau.gov.vn

  Nguồn: https://laichau.gov.vn/phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-covid-19/tan-uyen-xu-phat-10-trieu-dong-doi-voi-truong-hop-khai-bao-k.html