Lai Châu: Huyện Tân Uyên triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19

  Hôm nay (26/7), UBND huyện Tân Uyên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị quyết 68) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 23) về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

  Đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành huyện.

  Tại Hội nghị đã thông qua kế hoạch, hướng dẫn một số nội dung chính trong triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23. Theo đó, đối với Quyết định 23 quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ các chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

  Đối với Nghị quyết 68, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ. Bao gồm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

  Quang cảnh Hội nghị.

  Trên cơ sở nội dung được triển khai, các đại biểu tham gia thảo luận, đề xuất một số giải pháp cụ thể, sát thực tế để quá trình tổ chức thực hiện các chính sách kịp thời, thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Từ đó, giúp người lao động và người sử dụng lao động sớm nhận được hỗ trợ theo đúng quy định, từng bước ổn định đời sống, phục hồi, duy trì các hoạt động kinh doanh - sản xuất, đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết 68, Quyết định 23 bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác. Đặc biệt, cần tập trung rà soát kỹ đối tượng được thụ hưởng chính sách, tránh trùng lặp, đảm bảo nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa của chính sách này.

  Bắc Giang: Hơn 150.000 công nhân đi làm trở lại
  Bắc Giang phê duyệt quy hoạch mở rộng KCN Quang Châu thêm 90ha
  Giá heo hơi hôm nay 20/7: Miền Nam tiếp tục giảm sâu

  Các ngành, các địa phương nhanh chóng triển khai các nội dung công việc và tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đến khi hoàn thành việc chi trả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện để phối hợp giải quyết.

  create

  Nam Phong / baolaichau.vn

  Nguồn: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/huy%E1%BB%87n-t%C3%A2n-uy%C3%AAn-tri%E1%BB%83n-khai-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-%E1%BA%A3nh-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-covid-19

  Short URL: http://hungyen24h.net/bai-viet/1111048