Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận 354 phiếu tín nhiệm cao

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận được 354 phiếu tín nhiệm cao, tương ứng 72,99%; 103 phiếu tín nhiệm, tương ứng 21,24% và 17 phiếu tín nhiệm thấp, tương ứng 3,51%.

  Loading...

  Chiều nay (25/10), Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận được 354 phiếu tín nhiệm cao tương ứng 72,99%; 103 phiếu tín nhiệm tương ứng 21,24% và 17 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 3,51%.

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận được 354 phiếu tín nhiệm cao.

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận được 354 phiếu tín nhiệm cao.

  Tóm tắt quá trình công tác của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

  Ông Vương Đình Huệ năm nay 61 tuổi, quê ở Nghệ An. Ông là giáo sư tiến sĩ kinh tế; Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội Khoá XIII, XIV.

  Thời gian từ tháng 9/1979 đến năm 1985, ông là giảng viên Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Đến khoảng năm từ 1985 - 1986, ông là học viên khoa châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

  Từ năm 1986-1990, ông là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara; là giảng viên khoa Kế toán, Trường Đại học tài chính – kế toán Hà Nội trong thời gian từ năm 1991-1992.

  Ông giữ chức Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội từ tháng 10/1992 đến tháng 5/1993. Tiếp theo đó là quyền Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội vào thời gian từ tháng 6/1993 đến tháng 2/1999.

  Từ tháng 3/1999 đến tháng 6/2001, ông là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

  Từ tháng 7/2001 đến tháng 7/2006, ông giữ chức Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được được bầu vào BCH Trung ương Đảng.

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào BCH Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất (8-2011), Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 28/12/2012, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

  vào tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào BCH Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

  Ngày 9/4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

  create

  Anh Phan / vietnamfinance.vn

  Loading...
  Loading...