Bắc Giang: Nhiều hộ “trồng cây thuốc phiện để làm rau ăn“

    Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã phát hiện nhiều người dân trồng hàng trăm cây trong vườn nhà.

    Nhiều người dân huyện Lục Ngạn trồng cây trong vườn nhà.

    create

    NGUYỄN THẮNG / tienphong.vn

    Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bac-giang-nhieu-ho-trong-cay-thuoc-phien-de-lam-rau-an-1798611.tpo