Bệnh viện Phú Thọ đầu tư 8 tỷ trồng rau, nuôi lợn phục vụ bệnh nhân